שיעור 2 - בחירת עיר לפעילות נדל"נית

בעלת פוטנציאל משמעותי לעליית ערך

מסמכי תכנית המתאר תא\5000

תכנית בניין עיר לדוגמא

פרוטוקול לדוגמא- קהילת קנדה יפו ד'

מסמך מדיניות - התחדשות דרום יפו

איתור גוש וחלקה לפי כתובת

צרו קשר

נייד: 052-323-7935

טלפון: 09-9502967

דוא"ל: info@mile-stone.co.il